Училища

МОН осигури средства за образователните медиатори

Решен е проблемът с финансирането на работата на образователните медиатори в системата на предучилищното и училищното образование, съобщи министър Цоков. Средствата за тази година ще бъдат обезпечени от бюджета на МОН, а за следващата ще бъдат отпуснати целево малко над 10 млн. лв. от държавния бюджет. В наредбата се въвежда нов елемент за финансиране на училища и детски градини с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, чрез който ще се предоставят целево средства за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя, в рамките на определените с работни места за тези служители. „Радвам се, че успяхме бързо да намерим решение, защото имаше опасност дейността на медиаторите да блокира“, обясни проф. Цоков. Благодарение на тяхната работа в системата на образованието са обхванати 2 800 ученици, застрашени от отпадане. Борят на достигнатите родители от образователните медиатори е над 14 хил.

Източник: МОН