Ученици

МОН определи задължителните умения на абитуриентите

Просветното министерство пусна приложения със задължителните умения, които абитуриентите трябва да придобият на финала на средното си образование.

По български език например от учениците се очаква да бъдат способни да правят анализ на „социолингвистичните характеристики“ на хората, участващи в дадена речева ситуация. От тях се иска също да могат да създават собствени текстове, които съответстват на дадената речева ситуация. Като цяло нивото на очакваните знания вече гравитира към онова, което до момента се изисква предимно от студентите.

По история те трябва да могат да анализират глобални световни проблеми и да предлагат подходи за разрешаването им. Трябва да могат да пишат и анализи по научни въпроси на базата на различни исторически източници, както и да оценяват ролята на различни идеи и личности в историята. 

Източник: standartnews.com