Мнения

МОН: Около промените в учебните програми по история се създава излишно напрежение

Във връзка с обществените дискусии през последните два дни, отнасящи се до проекта за нова учебна програма по история и цивилизация,  Министерството на образованието и науката информира:

Твърденията в някои медии, че предстои отпадане на обучението по история и цивилизация в 11-ти и 12-ти клас, създават излишно напрежение сред заинтересованите среди.

Експертите от МОН неведнъж са обяснявали, че нови учебни програми по история и цивилизация, както и по всички останали предмети,  могат да бъдат въведени едва след приемането на нов закон за предучилищното обучение и училищното образование, който ще определи целите и принципите в средното образование. Такъв проект за нов закон в момента се разработва в Министерството на образованието и науката.

По повод на медийните твърдения и реакциите в социалните мрежи отново ще припомним, че проектите на програми по история и цивилизация, както и проектите на програми по  останалите учебни предмети, които са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката, са само продукт от изпълнение на проекта „За по-качествено образование“, разработен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Работата по него е започнала през 2012 година и е във връзка с тогава разработван проектозакон за средното образование.

Екипът на министерството на образованието и науката многократно е заявявал, че каквито и промени да бъдат направени в сферата на образованието, те ще бъдат публично обсъждани, за да се отчете мнението на всички заинтересовани страни. С тази цел разработените проекти за програми са публикувани на сайта на МОН. Оповестяването им дава възможност на широката общественост да се запознае с резултатите от проекта „За по-качествено образование“ и да се съберат мнения и предложения, които да бъдат взети под внимание при разработване на нови програми.  Ето защо проектите на програми по всички учебни предмети, в т.ч. и по история и цивилизация, които са на сайта на МОН, не са финален вариант и не се очаква да бъдат утвърдени в този вид.

Трябва да се уточни, че дори след приемането на нов закон няма възможност за незабавна промяна на обучението в училище, защото е необходимо време да се подготвят финални проекти на учебни програми, които едва след широко обсъждане и сериозна обществена подкрепа може да бъдат утвърдени. След тяхното утвърждаване е необходима поне още една година, за да се изработят учебници по тях и едва след това може да започне постепенното им прилагане в училище.

Източник: Пресцентър на МОН