Учители

МОН одобри 6 проекта на учебници по история за 5 кл.

6 от внесените 8 проекта за нов учебник по история и цивилизации за V клас са одобрени от комисията, оценяваща съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение. Одобрените проекти са на издателствата „Анубис“, „Булвест 2000“, „Даниела Убенова – Даниела Биланска“, „Просвета Плюс“; „Просвета – София“ и  „Св. Георги Победоносец“. Оценителите смятат, че проектите на  издателствата „Питагор“ и  „Архимед 2“ не отговарят на изискванията на държавния образователен стандарт за учебниците.

Представители на издателствата получиха възможност да се запознаят със становищата на оценителите. Така те ще могат да отстранят бързо пропуските и да отпечатат проекти, които ще бъдат представени първо в МОН, а след това – оценявани от учителите. Учебници ще се избират в 1716 училища в страната. Очаква се процесът да започне в началото на месец август.

В комисията по оценяване на съдържанието на проектите участваха 7 души – учители, преподаватели и научни работници от БАН, както и експерт от РИО. Други 6 души оценяваха графичния дизайн и полиграфическото изпълнение на учебниците.

Източник: МОН