Училища

МОН одобри проектите по НП „България – образователни маршрути“

Общо 27 099 ученици от 400 училища от цялата страна ще бъдат включени в Националната програма „България – образователни маршрути“. Това е нов модул от програмата и е насочен към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище.

Всеки ученик може да бъде включен в група един път за периода на изпълнение на програмата по тематичните направления: история и археология; география и икономика; биология, биоразнообразие и екология; изкуства, архитектура и литература; етнография, фолклор и занаяти, за да се даде възможност за участие на повече ученици. Модулът предвижда провеждането на образователни маршрути с продължителност от 2 до 5 дни до обекти по избор от одобрен списък от МОН, както и други обекти по избор на училищата в съответствие с техните образователни интереси и специфика.

Бенефициенти на средствата по модула са държавни, общински, частни и духовни училища, както и български държавни училища в чужбина и български неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН.

По програмата са осигурени над 13 млн. лв. финансиране като оценката се извършва по реда на постъпване на заявленията от училищата, чрез платформите ischools.mon.bg – за училищата в страната и world.mon.bg – за българските държавни и неделни училища.

По програмата са били предвидени над 22 млн. лв. финансиране. При окончателното одобрение на програмата от служебното правителство, средствата са били намалени с около 40%. МОН подчертава, че всички класирани проекти ще бъдат финансирани. Списъкът с одобрените училища е публичен и е достъпен на сайта на МОН.

https://mon.bg/bg/101257

Източник: МОН