Училища

МОН одобри над 400 000 лв за възстановяване на почивна база в Кранево

С ПМС 256/22.08.2014 г. на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД са одобрени средства в размер на 438 572 лв. за възстановяване на щети от бедствия и аварии, нанесени на почивна база, хотел „Невен“, с. Кранево, която е част от капитала на „УОС“ ЕАД.

Извършените от „УОС“ ЕАД ремонти са в размер на 112 910.25 лв. и остатъка в размер на 325 661.75 лв. се предоставя от Министерство на образованието и науката на „УОС“ ЕАД след извършена корекция по бюджета на МОН за 2014 г.