Мнения

МОН обяви условия по процедурите за нови учебници по история

Министерството на образованието и науката изпрати писмо до всички регионални инспекторати, в което се напомня, че в момента тече първият етап по оценяване и одобряване на 8 проекта на учебници по история и цивилизации за V клас. В тази връзка инспекторатите не бива да допускат участие на учители и директори в срещи, организирани от издателства за представяне на проектите.

На този етап комисия, в която влизат и учители, оценява съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение на внесените проекти, за да прецени, кои от тях съответстват на изискванията на учебната програма.

Препоръчва се на директорите на училищата да предупредят учителите, които ще преподават история и цивилизации през следващата учебна година, да не се включват в инициативи на кандидатстващите издателства, преди да са упражнили правото и задължението си да участват във втория етап на процедурата – оценяване на пригодността на учебниците за прилагане в училище.

Източник: МОН