Мнения

МОН обяви резултатите от три вътрешни проверки

Сигналите за нередности са изключително важни, ще приемаме и занапред и ще правим проверки, защото целта е Министерството на образованието и науката да се управлява прозрачно, с висока дисциплина и ред.

Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева, която представи на пресконференция резултатите и последващите мерки от три вътрешни проверки, стартирани след сигнали на неправителствени организации и медии. Два от докладите ще бъдат дадени на прокуратурата.

Първата проверка е за цялостния корупционен риск в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО), започнала заради сигнал, че експертът по математика от центъра Мадлен Христова преподава в VII клас, въпреки че не следва да прави това. Проверката недвусмислено е потвърдила сигнала, както и че Христова е била и.д. класен на един VII клас по време на втория срок след напускане на титуляра. Христова е водела свободноизбираема подготовка – школа по математика на учениците от V до VII клас. Тя е сключила договора си с училището месец преди да уведоми първоначалния си работодател – ЦКОКУО, като изрично е заявила през октомври 2015 г, че ще преподава само на V клас. Проверката е установила и информация за нерегламентирана апробация на изпитни задачи.

Според доклада Христова е подала неверни данни и това е отчетливо и ясно нарушение, още повече, че е подписала етичен кодекс. Докладът заключава, че има наличие на конфликт на интереси и че срещу служителя има основание за започване на дисциплинарно производство. Заради недостатъчния контрол от страна на директора на Центъра, от него ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност също. Докладът ще бъде предаден днес на прокуратурата, за да видим дали няма данни за по-сериозни нарушения и когато говорим за конфликт на интереси, дали той не е извършен с умисъл, коментира министър Кунева. Тя бе категорична, че няма данни действията на експерта да са опорочили по какъвто и да е начин националното външно оценяване, тъй като въпросните ученици са участници в олимпиади по математика и с традиционно изключително високи оценки и постижения по предмета.

Вторият доклад, който ще бъде предаден на прокуратурата, е този за идентичните проекти по процедурата „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проверката започна след сигнал на Национална мрежа за децата и беше извършена от Звеното за вътрешен одит и инспектората към МОН. Тя установи, че идентичните проекти на три сдружения за едни и същи детски градини, са сдружения, създадени непосредствено след обявяването на критериите за кандидатстване. Те са на един адрес и с едни и същи лица в управителните си съвети, което показва, че има нарушения на поне два принципа: на избягването на двойно финансиране и неналичието на свързани лица. Докладът установява и проблеми с финансовата обосновка на трите проекта, както и нередности в процеса на оценяването.

Тези нередности изискват действия, посочи Кунева. С трите сдружения няма да бъдат сключени договори. В момента тече втора проверка за проектите за училищното образование по същата операция заради същите лица. Започва дисциплинарна процедура за преценка на действията на служители. Тя е срещу главния директор на “Структурни фондове и международни образователни програми“, зам. главения директор на дирекцията, началник отдел „Програмиране и договаряне“ и старши експерт в същия отдел, който е бил председател на оценителната комисия.

Одитният доклад ще бъде изпратен на прокуратурата. По думите на Кунева това се налага не само заради необходимостта от изчистване на всякакви съмнения, но и защото става дума за трети лица, извън служителите на МОН. Искаме да знаем има ли схема в и извън министерството, дали става дума за пропуски, което изисква да затегнем реда или става въпрос за нещо по-сериозно – все пак говорим за 1,5 млн. лева, каза Кунева.

Заради констатираните слабости в работата на оценителната комисия ще изискаме от всички с одобрени проекти да представят доказателства за наличието на целева група – 20% от участниците да са деца от малцинствени групи или търсещи международна закрила. Друга допълнителна мярка е организациите, които са водещи в един проект и партньори в друг, да представят детайлно разпределение на екипите си и тяхното натоварване в различните проекти. Това ще даде гаранции, че могат да изпълнят проектите. Ще се извърши и допълнителна проверка дали предложенията на помощник-оценителите за корекции в посока оптимизация на проектите са взети предвид.

Докато тече проверката министърът на образованието и науката ще поеме контрола върху програмата. Така ще засилим контрола, аз ще поема отговорност, много ще внимаваме тази политика да върви с  изключителна прозрачност, посочи Кунева. Тя допълни, че няма да бъдат променяни насоките за кандидатстване, защото в случая важен е осъщественият контрол.

Кунева съобщи и за трета приключила проверка, която за разлика от другите две, не е установила подадените в сигнала данни. Става въпрос за сигнал на родител на ученик в Първа езикова гимназия във Варна, който твърди, че учителят по български Димитър Чанков е изпращал SMS-и с верните отговори на матурите на всичките си ученици по време на изпита. След проверка на видеозаписите от изпитните зали, телефонните разпечатки, разговори с учителя и учениците този сигнал не беше потвърден. Чанков е пратил мейл на учениците си чак в 19.25 ч. на 18.05.2016 г. с верните отговори на матурата или 4 часа след публикуването им на сайта на МОН. Още повече няма съответствие на сигналоподателя с родител на ученик от гимназията.

Източник: МОН