Ученици

МОН обяви два неучебни дни

22 май 2014 г. ще е неучебен ден за всички училища на територията на Р България във връзка с провеждането на държавни зрелостни изпити – по български език и литература на 21 май и на 23 май – изпит по избор. Тези дни са неучебни за учениците.

26 май 2014 г. ще е неучебен ден за всички училища във връзка с провеждането на 25 май 2014 г. на избори за членове на Европейския парламент от Р България, тъй като е необходимо технологично време за подреждане на класните стаи в подходящ за провеждане на учебен процес вид.

Учебното съдържание от неучебните дни по съответните предмети ще бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директора на училището и съгласувано с регионалните инспекторати по образованието.

Посочените неучебни дни са определени със заповед на министъра на образованието и науката.