Институции Ученици Училища Учители

МОН: Общините нямат право да пренасочват неусвоените бюджети на училищата

Общините няма да имат право да пренасочват към други дейности неусвоените през 2021 година средства от бюджетите на училищата, детските градини и центровете за подкрепа. Сектор „Образование“ беше изключен от обхвата на постановлението на Министерския съвет, което предвижда такава възможност за преходните остатъци на второстепенните бюджетни разпоредители към общините, съобщи МОН.

Въведената децентрализация при управлението на бюджетите на образователните институции стимулира директорите да изразходват средствата ефективно и икономично. Рискът да загубят преходните остатъци би ги вкарал в противоречие с този принцип и би ги мотивирал да изхарчат средствата на всяка цена.

Освен това училищните бюджети, в това число преходните остатъци от 2021 г., към момента са единственият източник за осигуряване на противоепидемичните мерки за организиране на присъствено обучение. С тези пари училищата закупуват бързи антигенни тестове за персонала, стимулират учителите да провеждат ежеседмичното изследване на учениците за COVID-19 и да работят допълнително с изоставащите в резултат на обучението от разстояние в електронна среда.

Източник: МОН