Училища

МОН: Образователните институции да не се използват за предизборни изяви

„Образователните институции да не се използват за предизборни изяви. Политическите влияния не бива да въздействат върху системата“, напомни министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов на началниците на регионални управления, с които обсъдиха предстоящия старт на учебната година.

Съгласно законите за държавния служител и за предучилищното и училищното образование системата е деполитизирана. И  не бива да бъде обект на политически изяви, допълни проф. Пенов.  Министърът поиска от началниците на РУО-та информация за цялостната материална база в училищата. Целта е да можем да преценяваме физическата среда, необходима за обучението на децата, мотивира се проф. Пенов.

Като една от най-важните предстоящи дейности министърът определи задействането на Механизма за обхват, който изисква съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На ниво изпълнителна власт вече сме говорили и с други партньори – Министерство на труда и социалната политика и МВР, каза проф. Пенов. Това ще бъде една от водещите дейности, допълни министърът.

Източник: МОН