Ученици Училища

МОН оборудва с модерни лаборатории и средните училища

Средните училища, в които се подготвят ученици по професия, също ще получат възможността да кандидатстват за финансиране от министерството на образованието и науката за модерни лаборатории.

Това стана ясно от думите на просветния министър Красимир Вълчев при откриването на обновената със специализирано оборудване учебна лаборатория в Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“ в Плевен.

В нея са инвестирани 60 307 лева, от които 53 707 лева са по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, а 6 600 лева са осигурени от бизнеса. „Изключително важно е да имаме повече такива лаборатории, затова предвиждаме увеличение на средствата за модернизиране на професионалното образование. Ще включим и средни училища, които имат професионални паралелки“, заяви министърът. В момента по националната програма се отпускат средства за подобряване на материално-техническата база на професионалните гимназии, но не и на средните училища, в които се обучава по професия. „Професионалното образование привлича с практичност, затова е важно да увеличим инвестициите в модерно оборудване“, подчерта Вълчев.

В новата лаборатория учениците се обучават как да контролират качеството на храни, напитки и суровини. В училището се обучават 130 ученици в направление „Хранителни технологии“ по професии „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“, „Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“ и „Работник в хранително-вкусовата промишленост“.

Източник: monitor.bg