Мнения

МОН няма да сключва договори с трите дружества по ОП НОИР

Договори с трите дружества с проектни предложения по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по ОП НОИР няма да бъдат сключени. Това е заключението на проверката на одита на МОН, извършена в Управляващия орган на Оперативната програма – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“. Проверяващите са констатирали нередности както в насоките за кандидатстване, така и в процеса на оценяване на проектните предложения. Това заяви министърът на образованието и науката Меглена Кунева.

Поемам ангажимент в началото на следващата седмица да оповестя публично всички детайли, свързани с доклада и всички мерки, които предстои да бъдат предприети, каза още Кунева.

Тя обясни още, че в насоките за кандидатстване е предвидено, че един кандидат може да участва в процедурата само с едно проектно предложение, но не е поставено ограничение относно броя проекти, в които една организация може да участва като партньор.

Според насоките всеки един партньор може да участва в повече от един проект. По този начин е допусната възможността различни участници (НПО и общини) да получат финансиране един път като кандидат (водеща организация) и неограничен брой пъти като партнираща организация.

Втората група проблеми е свързана със самия процес на оценяване на проектните предложения. Там са констатирани проблеми от различен характер – допуснато е  участието на Сдружения с нестопанска цел, които са новоучредени и без опит.

Източник: МОН