Мнения

МОН не е получило дарение от Асоциацията на германските медицински организации

Твърдението, че МОН е получило дарение за клинични изследвания от Асоциацията на германските медицински организации, е плод на очевиден фалшификат. Това каза образователният министър в оставка Меглена Кунева по повод днешната публикация на в. „Труд“, в която изданието помества факсимиле на „документ“ на Министерството на образованието и науката за дарение от Асоциацията на германските медицински организации. В статията има редица неточности, които показват, че вестникът си е позволил документална фалшификация.

1)     В текста се твърди, че документът е подписан от директор на дирекция „Канцелария и административно обслужване“ Красимира Коева. Справка на сайта на МОН, на който и да е документ, подписан от г-жа Коева, ще покаже дори на неспециалист, че подписът използван от в. „Труд“, не е нейният. На въпросната дата, както и в следващите седмици, г-жа Коева не е била в отпуск и няма причина неин заместник да е положил подпис.

2)     Двустранните споразумения, какъвто този „документ“ претендира да бъде, НЕ се слагат на бланка на Министерството с герб.

3)     В официални документи, още повече двустранни, институциите се изписват с пълните им имена и с първа главна буква – не българското здравно министерство, а Министерство на здравеопазването на Република България и не българската академия на науката, а Българска академия на науката

4)     В официални документи на българската държава, имената на институциите, с които се сключват споразумения, се превеждат. Ако това беше истински документ, щеше да пише, че споразумението се сключва с Асоциацията на германските медицински организации, а не с Bundesarztekammer.

5)     Документите на Министерството на образованието и науката се пишат на шрифт Times New Roman, а не на използвания в „документа“ несерифен шрифт.

6)     При подписването на двустранни споразумения в частта подписи се използва еднакъв шрифт и за двете страни. Няма документи, в които едната страна да е с един шрифт и главни букви, а другата с друг шрифт, удебелена и с малки букви.

7)     „Вярно“ се поставя само на заповеди на министъра, напр. заповед за неучебни дни, но никога на споразумения.

8)     Документите на МОН имат заглавия. Ако това беше истинско споразумение, щеше да има заглавие „Споразумение между … и …“.

9)     Република Германия няма. Официалното название е Федерална Република Германия и ако това беше истински официален документ на българската държава, той със сигурност щеше да се придържа към официалната норма.

10)  По неясна причина последният абзац от първата страница на „документа“ на в. „Труд“ е и първи абзац на втората страница. Това не е практика в писането на документи на МОН.

Източник: МОН