Училища

МОН награди 4 директори на училища

Четирима директори на училища, които стимулират развитието на учителите и ги мотивират да търсят и прилагат нови и модерни методи на образование, бяха отличени с традиционната награда на МОН „Св. Иван Рилски“. Това са Милена Стефанова, директор на Основно училище „Цанко Церковски“ в село Средище, област Силистра, директорът на Средно училище с езиково обучение „Aл. С. Пушкин“ във Варна – Светлин Илиев, директорът на СУ „Христо Ботев“ в Карнобат – Иван Стоянов и Валентина Тодорова, директор на Средно училище „Йоан Екзарх Български“ в Шумен.

Моята мечта днес е чрез Вас, посланиците на качественото образование и иновациите да работим заедно за бъдещето за нашите деца. Нашата мисия е да те да бъдат добри граждани и да могат да се справят с предизвикателствата. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова връчи грамотите на директорите.

Отличените директори имат дългогодишен опит, включват иновативни практики и технологии в обучението, работят по проекти и имат принос за развитието не само на своите училища, а на българското образование като цяло. Всички наградени подчертаха, че призът е признание не само за техните усилия, но и за труда на учителските екипи, които ръководят. Те получиха също икони на св. Иван Рилски, осветени в храма на Рилския манастир, и парични награди от по 1000 лева.

Милена Стефанова, директор на Основно училище „Цанко Церковски“ в Средище, община Кайнарджа, област Силистра, работи в предизвикателна среда. В училището се обучават ученици от 4 етноса – българи, турци, роми, татари. Там умело комбинират традиции и иновации, а учебният процес е подсигурен с възможности за прилагане на дигитални технологии.

Директорът на СУЕО „Aл. С. Пушкин“ във Варна Светлин Илиев акцентира върху създаването на интердисциплинарни уроци от учителите в екипа си. През последните две години училището интензивно работи по създаване на интердисциплинарните уроци и методи в STE(A)M обучението“. Издаден е Сборник „Споделено: Добри педагогически практики-STE(A)M уроци“.

Директорът на СУ „Христо Ботев“ в Карнобат Иван Стоянов има професионален усет към иновациите. Училището е на челни позиции като пример за промяна на образователната среда както на областно, така и на национално ниво. Иван Стоянов и неговият екип са лидери по представяне на STEM практики и вдъхновители на образователни трансформации, работейки с водещи образователни експерти и неправителствени организации в страната и чужбина.

Валентина Тодорова, директор на Средно училище „Йоан Екзарх Български“ в Шумен има значим личен принос за развитието на училището като иновативно. Педагогическите специалисти участват в разработването и прилагането на съвременните иновативни дигитални образователни решения като членове на екипа, включени в адаптиране на ресурсите на платформата за електронно обучение mozaWeb за българската образователна система. Те се явяват част от създателите на „Дигиталната раница’ за онлайн образование на edu.mon.bg, разработвана по проект „Образование за утрешния ден“ на МОН.

За наградата „Св. Иван Рилски“ бяха номинирани 24 директори на образователни институции от началниците на регионалните управления на образованието, постигнали високи резултати в професионалната дейност и с принос в развитието на българското образование.

Източник: МОН