Институции Учители

МОН награди осем учители

Всички са знаели, че образованието е това, което ще ни доведе до промяната.

Това заяви заместник-министърът на образованието Таня Михайлова и науката при награждаването на осем учители с ежегодните награди „Константин Величков“ по случай честването на 1 ноември – Ден на народните будители.

Тя поздрави учителите за избраната от тях професия. Днес вие сте съвременни будители и хората, които работят мотивират младите хора в класната стая, учениците и нашето бъдеще.

Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност и стремеж. Само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм и когато душите и сърцата трептят за идеалното, хубавото и националното, акцентира зам.-министър Михайлова.

По думите й всички знаем, че първи ноември е един от най-хубавите празници за системата на образованието – това е денят, посветен по стар стил на Свети Иван Рилски, небесният покровител на България и на тези, които строят всеки ден единството на нацията.

Първата наша грижа е да обърнем поглед на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да приобщим нашата младеж към това минало, за да почерпи тя от него бодрост, сила и импулс към дейност и творчество, настоя тя.

Таня Михайлова иска младите да бъдат вдъхновени чрез техните светли образи към народни и културни идеали. Има ли друг освен българския учител, който да осъзнава, че първо трябва да се случи революцията в душите ни и тогава да тръгнем към нашите действия. Поклон към дейността на българския учител, подчерта зам.-министърът.

Тя настоя, че трябва да се учи не за училището, а за живота.

Наградените учители са отличени за приноса им в работата с ученици с изявени дарби, за постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение, за принос в развитието на способностите и компетентностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство, използване на музеите за образователна среда.

Източник: news.bg