Институции Ученици Училища Учители

МОН купува най-малко 80 000 устройства за е-обучение

Министърът на образованието и науката обяви в парламента, че се планира покупката на минимум 80 000 устройства за електронно обучение.  От тях 20 000 ще са за учители и 60 000 за ученици. Закупуването на машините ще стане със средства от фондовете на Европейския съюз.

„По данни на МОН, още в първите седмици при обучението в електронна среда, близо 5 процента от учениците декларираха, че не се обучават поради липса на устройства, и близо 5 процента – поради липса на интернет свързаност. Бяха сключени договори с мобилните оператори за преференциални оферти за училищата, в помощ на родителите, за доставяне на интернет на преференциални цени“, отчете министър Вълчев, цитиран от dir.bg. „Заедно с два от мобилните оператори у нас изградихме 11 WiFi зони в т.нар. обособени квартали, в местата с най-висока концентрация на необхванати ученици“, каза той.

До момента има предоставени близо 900 устройства, като по-голямата част от тях са били за учителите, а по-малка част – на учениците. МОН е съдействал и за даряването на над 1000 устройства.

80 000 машини няма да бъдат използвани само при електронното обучение, а но и в клас. Във всяка класна стая трябва да има устройство, защото учителите работят с електронни дневници и ще свързват тези лаптопи с мултимедийни дисплеи или с проектори. Училищата разполагат с над 60 000 устройства в училищата, но голяма част от тях са стационарни компютри и не могат да се ползват при извънредна ситуация.

„В момента 0,4% от паралелките са карантинирани, дори да станат 1 процент, няма проблем с наличната техника, ако се задържи сегашното общо ниво на среднодневен брой заразени, за да се обезпечи обучението в електронна среда“, каза още министър Вълчев.

Източник: Dir.bg