Институции

МОН купува микробуси и училищни автобуси за 20 млн. лв.

Поръчка за доставка и гаранционна поддръжка на автомобили за нуждите на образователната система за 20 млн. лв. без ДДС обяви Министерството на образованието и науката. Процедурата е разделена на осем обособени позиции, включващи автомобили с 8+1 места до 39+1 места. Количествата и доставките ще са в зависимост от възникналите за срока на рамковото споразумение потребности.

Всички училищни микробуси и автобуси трябва да са жълти на цвят. Позициите от втора до осма са предназначени за училищата, а първата – за микробуси 8+1 места, е за подновяване на автопарка на МОН и неговите териториални администрации. От няколко фактора ще зависят възлаганията след като се сключат договорите.

От една страна е заявеният интерес от училищата и общините за осигуряване на безплатен транспорт на децата, в чието населено място няма училище. Определеният тип автомобил ще е в зависимост от броя пътуващи ученици, особеностите на релефа и разпокъсаността на училищната мрежа в съответни регион.

Наличието на интерес сам по себе си не гарантира, че МОН ще закупи училищни автобуси, тъй като обикновено те се закупуват с целево предоставени от държавата средства, а техният размер е невъзможно да се прогнозира за 4 години напред, се сочи в документацията на обществената поръчка. При сходен интерес на училища и общини към автомобили по различни позиции МОН ще се стреми да осигури по-голям брой места с наличния финансов ресурс, поради което преимуществено ще заявява доставки на тези автобуси, които са с по-ниска единична цена на място.

Източник: actualno.com