Мнения

МОН кани представители на неправителствения сектор в обществения съвет

В изпълнение на Заповед РД 09-1033/ 16.08.2013 г. за създаване на Обществен съвет като консултативен орган за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на образованието и науката желаещите неправителствени организации подават документи съгласно т. 11 от Правилата за устройството и дейността на Обществения съвет към министъра на образованието и науката.

Това трябва да стане в срок до 05 септември 2013 г. на следния адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2А, Министерство на образованието и науката.

Заповедта и правилата може да се намерят ТУК.

Лица за контакт:

Павлина Вълева, главен експерт в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“, тел. 02 92 17 721, ел. поща: p.valeva@mon.bg

Румяна Томова, главен експерт в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“, тел. 02 92 17 660, ел. поща: r.tomova@mon.bg