Училища

МОН каза как ще се бори с преписвачите

Министерството на образованието и науката подготви превантивен пакет от мерки, свързани с провеждането на спокойни и справедливи зрелостни изпити, обяви зам.-министър Диян Стаматов пред журналисти.

„Целта е да се осигури равно начало за всички зрелостници“, посочи той. Мерките ще бъдат разделени в два пакета – явен и таен, като вторият ще бъде обявен едва в края на изпитния ден.

За първи път преди провеждането на изпитите специална техническа комисия ще проверява помещенията за „случайно“ забравени вещи и ще ги запечатва. Ще бъдат проверявани и санитарните възли. Помещенията ще бъдат отваряни от същата комисия преди началото на изпита. Нова мярка срещу нарушаването на правилата е, че директорите на училищата ще събират всички телефони и мобилни устройства от включените в процеса – и ученици, и квестори. Ще бъдат събирани и химикалите – на децата ще бъдат дадени химикали, които ще пишат в черно.

Протичането на изпитите ще се наблюдава чрез видеокамери, включително и в министерството онлайн. От тази седмица започва профилактиката на видеонаблюдението и включването му в единна мрежа.

В контрола ще бъдат ангажирани служители на Министерството на образованието и науката – от регионалните инспекторати и от самото министерство. Очаква се родителите, които ще бъдат заети с матурите, да бъдат обществен гарант за честното протичане на изпитите. Те няма да влизат в залите, но ще наблюдават коридорите, санитарните възли, мониторите.