Учители

МОН и синдикатите подписаха Колективния трудов договор

Министерството на образованието и науката и синдикатите подписаха Колективния трудов договор. Подписи под документа сложиха Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, Надежда Николчева – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Стефка Балева – председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България и Аспарух Томов – председател на Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Колективният трудов договор е валиден за две години. На всеки шест месеца на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество ще бъде правен отчет на договора.

Синдикатите и МОН ще работят и за въпроси, свързани с финансовото осигуряване на изпреварваща професионална квалификация на учителите, които ще преподават новото учебно съдържание, както и допълнителна квалификация за изграждане на умения за работа по проекти и програми в системата на образованието.

В Колективния трудов договор са разписани и условия за здравословен, безопасен и хигиенен труд. 

Източник: МОН