Мнения

МОН и НАЦИД подписват споразумение

На 20 април 2015 г., в 11:00 часа, в Ротондата на Министерството на образованието и науката министър Тодор Танев ще подпише Споразумение с директора на Националния център за информация и документация – г-жа Ваня Грашкина.

Става дума за сътрудничество при изпълнението на комплексна  административна услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава“.