Мнения

МОН и МТСП подписаха споразумение

Рамково споразумение за обмен на информация бе подписано днес между Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията по заетостта (АЗ) и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Подписи на документа сложиха проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, г-н Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика, г-жа Валентина Георгиева, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, и г-жа Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение.

„Искам с радост да кажа, че при изпълнение на проекта „Развитие на рейтинговата система на висшите училища в Р България“ се появи необходимост от обмен на данни между Министерството на образованието и науката и различни други институции“, заяви министър Танев и уточни, че поради  изключителното интензифициране на съвместната работа между институциите се налага подписването на серия от споразумения. Чрез сключването на днешното рамково споразумение ще бъде подпомогнато съществено осъществяването на държаната политика за повишаване на прозрачността и качеството в образованието.

Споразумението ще обслужва системата на професионалното образование и обучение, системата на висшето образование, търсенето и предлагането на работна сила по професионални направления и региони в България, както и пазара на труда.

„Партньорството ни е пример за ефективно сътрудничество между институциите при спазване на мерките за защита на информацията, предвидени в законодателството. Данните ще се представят във вид, който гарантира защитата на личните данни на физическите лица. „Да си стиснем ръцете пред вас!“ – с тези думи и с пожелание за добро развитие министър Танев се обърна към партньорите си.

Министърът на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин добави, че „подписаното днес споразумение ще улесни взаимодействието между институциите в интерес на всички, които търсят обогатяване на знанията си, повишаване на образоваността и допълнителна подготовка, за да се реализират успешно на пазара на труда. Продължаваме с темата „професионално обучение“, защото от това има нужда нашата икономика“, заяви г-н Калфин.

Това е второто споразумение, което МОН подписва в рамките на календарната година, след Рамковото споразумение за обмен на данни между МОН и НОИ, и е резултат от дейностите, произтичащи от непрекъснатото развитие на Рейтинговата система на висшите училища в България.