Институции Ученици Училища

МОН и КЗП: Частните детски градини и ясли не трябва да събират такси

Частните детски градини и ясли не трябва да събират такси в периода на извънредно положение, тъй като посещенията на малчуганите в забавачките са преустановени и не изпълняват дейностите, за които родителите плащат. Това става ясно от препоръки на образователното министерство и комисията за защита на потребителите.

„Във връзка с Решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение (обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.) и въведените мерки и действия по време на извънредното положение на територията на страната със Заповед № РД 01-124 от 13.03.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-154/ 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, са преустановени посещенията на децата в детски градини и детски ясли. Предвид на това частните детски градини и ясли не могат да изпълняват дейностите по отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца в предучилищна възраст за времето на извънредното положение и съответно не следва да изискват заплащането на цена за непредоставена услуга.”, посочат от образователното министерство.

В случаите, в които потребителите не могат да използват услуга, за която са заплатили, би следвало да могат да се възползват от правото си да им бъде възстановена заплатената авансово сума.

В периода, в който децата не могат да посещават съответните детски ясли и детски градини поради наложените ограничения, с цел защита на здравето им юридическите лица, предлагащи услугата чрез директорите на частните детски градини и ясли, могат да използват различен подход в зависимост от възможността за договаряне – възстановяване на платените суми, използване на платената цена за бъдещи периоди или др.

В становището се посочва, че въпреки преустановяването на посещенията на децата в детските градини и ясли съществуват необходимоприсъщи разходи на институцията (наем на сграда, охрана, ток, интернет и др.), които следва да бъдат разплащани и за времето на извънредното положение. Затова е възможно прихващане на част от вече заплатената сума.

Страните могат, след постигнато съгласие във връзка с посоченото, да го оформят с подписване на анекс към договора за предоставянето на услугата, като юридическото лице, респ. директорът на институцията биха могли да предоставят и съпътстващ документ (ваучер, разписка и др.).

Източник: monitor.bg