Мнения

МОН и БАН работят заедно по проекта за Национална стратегия за развитие на научните изследвания

Министерството на образованието и науката (МОН) и Българската академия на науките (БАН) заедно ще доусъвършенстват проекта за Национална стратегия за развитие на научните изследвания „По-добра наука за по-добра България“ 2025. За това се договориха министър Николай Денков и председателят на БАН акад. Юлиян Ревалски.

Вариант на стратегията беше внесен в Народното събрание от предишното правителство в края на миналата година, но не влезе в дневния ред на парламентарната комисия по образованието и науката. МОН и БАН ще използват времето до сформирането на новия парламент, за да доработят проекта.

В Националната стратегия за развитие на научните изследвания трябва да се формулират конкретни цели и да се посочат начините за тяхното постигане, единодушни са министър Денков и акад. Ревалски. Председателят на БАН предложи един от приоритетите в документа да бъде задълбочаването на функционалните връзки между Българската академия на науките и висшите училища. Защото наука се създава не само в БАН като основен научен център, но и в университетите, смятат министър Денков и акад. Ревалски. Предстои среща на ръководството на БАН със Съвета на ректорите на висшите училища в България, на която ще бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между учените и университетите.

Сред важните цели в Националната стратегия за научните изследвания ще бъдат също кариерното развитие на учените, привличането на млади учени и на учени от чужбина.

Задължително е постигането на целите в стратегията да бъде обвързано с определен финансов ресурс, подчерта министър Николай Денков. Той постави фокуса върху финансирането според постигнатите научни резултати и апелира БАН да бъде активна в търсенето на допълнителни средства за научни изследвания от отрасловите министерства и други извънбюджетни източници.

„Актуализацията на националната стратегия е не просто условие за успеха на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя е златен шанс да се разработи наистина добра концепция, която да очертае ясна посока за развитие на научните изследвания през следващите години“, смята министър Денков.

Източник: МОН