Мнения

МОН информира за предстоящи обучения

Екипът за управление на проект BG 051 PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ информира за следните предстоящи обучения:

В периода 22.07.2013 г. – 26.07.2013 г. в хотел „Банкя-Палас“,  гр. Банкя ще се проведе обучение за експерт-оценители по проект BG 051 PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“.

Занятията ще стартират на 22.07.2013  от 13.30 часа, като регулярно след това ще се провеждат от 9 до 18 часа в определените дни.

Задълженията и отговорностите на експерт-оценителите е да участват в оценителните и изпитни процедури; да подпомагат училищните екипи за преодоляване на установени нередности; да изготвят месечни доклади за извършената дейност до регионалния координатор с помощта на уеб-базиран инструментариум.

В периодите от 19.08.2013 до 23.08.2013 г. и  от 26.08.2013 до 30.08.2013 г. по същия проект в хотел „Банкя-Палас“, гр. Банкя ще се проведе обучение за мултипликатори. Занятията ще стартират на 19.08.2013 г от 13.30 часа и на 26.08.2013 г. от 13:30 часа, като през следващите дни те регулярно ще се провеждат от 9 до 18 часа. Мултипликаторите са специалисти по професионално обучение – директори и учители от професионалните гимназии.

По предложение на РИО те се включват в процеса на обучение. Освен тази група в процеса на обучение ще бъдат привлечени и още 12 мултипликатори – екперти по професионално образование и обучение, които са предложени от партньорските организации.  Задълженията и отговорностите на мултипликаторите е да провеждат обучение на консултанти в предприятията и училищата по въпросите на валидирането.