Институции

МОН изчисли: Мерки от миналото борят агресията

Въпреки че наредбата за приобщаващото образование работи от година, се оказва, че тя по-скоро затруднява административно учители и директори и не може да контролира агресията в училище. Преподаватели се оплакаха, че не могат да изгонят от час ученик, който пречи, а родителят е превърнат в най-важната инстанция за сметка на учителите, които са затрупани с писането на излишни документи за всяка дете, което се нуждае от подкрепа.

Затова министерството подготви нов проект, който връща част от старите правила в училище. Просветното министерство е изчислило, че новата наредба ще намали административната работа на учителите 10 пъти. Тоест, ако в едно училище има 15 ученици, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, досега за тях са се писали над 480 различни заповеди, с новата наредба се очаква тези документи да се сведат до около 45, съобщава БНТ.

„Самата процедура е много по-облекчена както и преди години беше – веднага се реагира, свиква се среща, работа, консултация с детето, документацията ще бъде описана под формата на доклад, дори ще има време да се измери корекцията на поведението на детето.“, обяснява училищният психолог Евгения Попова.

Отпада и изискването при санкция на ученика родителите да се уведомяват писмено.Това ще може да става с имейл. Ако родителят не реагира, процедурата няма да бъде спирана както досега. „Прочетох, че всъщност можем да уведомим родителя чрез имейл и той дори да не отговори, важното е че ние сме го уведомили, оттам нататък процедурата ще върви.“, обяснява Венелина Николова, директор на 125-то СУ.

През изминалата година в това учебно заведение са наложени само 11 заповеди за санкции, което е много малко и се дължи именно на тежката процедура. При досегашния вариант само директорът може да извинява отсъствията на учениците по семейни причини до три дни.

Учителите имат и предложение – да има психолог и педагогически съветник във всяко българско училище. Наредбата не разписва това, а е крайно време то да бъде регламентирано и обвързано с допълнително финансиране.

Източник: dnes.bg