Мнения

МОН знае как да действа по забавянията на ОП

Изготвен е план за действиe по забавянията на оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и предоговаряния няма да има. Това обяви на пресконференция зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков.

Предвидени са конкретни срокове за изпълнение на задачите, ясна визия и ускоряване на процедурите. Според него основните забавяния са дошли от недостатъчно добрата организация на управлението от страна на предишното ръководство. Той отчете, че по програмата са договорени едва 8% от средствата до момента в сравнение с други оперативни програми, където усвоеният ресурс надхвърля 50%.

Има забавяне в процедурата по акредитация на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ като Управляващ орган. Програмата е одобрена през февруари 2015 г., а вече година и малко няма акредитация на управляващия орган. Това означава, че по нея не могат да бъдат извършвани реално междинни плащания от Европейската комисия към България, обясни Красимир Киряков. По този повод той ще проведе среща в понеделник с Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС“.

Забавени са част от процедурите и съответно навременното стартиране на някои от заложените мерки. Най-сериозно е изоставането по проекта „Твоят час“ с повече от шест месеца, който е на стойност 140 млн. лева. На практика тази учебна година по този проект е изпусната, но проектите ще се изпълняват през следващата, подчерта Киряков.

По ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ беше извършен анализ от новото ръководство на министерството, който е обсъден с Европейската комисия, за да няма сериозни проблеми в бъдеще, каза зам.-министърът. Уточнихме, че средствата няма приоритетно да отиват за инвестиции в сгради, каквато опасност имаше, а в апаратура, оборудване, машини и лаборатории. Целта е да не отидат средства в строителството на нови сгради, които след това да стоят празни и безполезни, а да са за реални научни проекти, коментира той. На среща в ЕК миналата седмица е обсъден този въпрос и неговото решение е вече намерено, обясни Киряков. Също така е договорено предимство при проектите да имат научните звена, за да може след създаването на центрове за върхови постижения, те да продължават да работят и след завършването на проекта по оперативната програма.

В момента тежест от 70% при критериите за оценка идва от качеството на написания проект, а останалите 30% от сериозния научен потенциал на участника. Не се съмнявам, че ще има качествено написани проекти, но зад тях може да не стои сериозен научен потенциал, каза Красимир Киряков. Затова трябва да има баланс и да се финансират най-добрите научни предложения. За целта зам.-министърът възнамерява да привлече международни оценители.

Киряков посочи, че ще направи експертен съвет по програмата, в който ще участват учени и ректори.

Той съобщи още, че в момента в процес на оценка са три процедури – „Интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на стойност 25 млн. лева, „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ – 10 млн. лева и „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища”- 3 млн. лева. Те трябва да приключват с оценка и да стартират до края на май.

Сред спешните мерки, които МОН ще предприеме в близките седмици той изброи още подаването на проектното предложение по „Твоят час“ до 20 април 2016 г., и отваряне за кандидатстване на „Ученически практики“ и „Ограмотяване на възрастни“ до 18 април.

Зам.министърът посочи още, че при управлението на програмата ще се спазват принципите на отчетност и прозрачност, като ще се ограничават всички възможности за конфликт на интереси и корупция.