Ученици

МОН за часовете онлайн: Целият учебен ден да не е пред компютъра!

Дистанционната форма на обучение в момента води до претоварване на децата. Масово им се възлагат повече задания, отколкото изпълняват при нормален присъствен учебен процес.

Освен задължителното съдържание от учебниците и учебните тетрадки, се налага да гледат видеа, да слушат звукови файлове, да решават тестове онлайн. За по-големите това засипване с различен вид електронни ресурси се случва едновременно по много учебни предмети, което води до още по-голямо претоварване.

Десетокласник от компютърна паралелка споделя, че пише домашни до 3 часа през нощта, а родители на първолаци – че отчитат последното задание за деня след 8 вечерта, а са започнали около 8.30 сутринта, давайки почивки на хлапето.

Отчитайки това през първата десетдневка на дистанционното обучение, МОН препоръчва на директорите да огледат прецизно какво се възлага на децата през електронните платформи и различни други канали за връзка с учениците и родителите, и потокът да се оптимизира. Изисква се също учителите по различните предмети от 5. до 12. клас да се координират помежду си, за да няма зариване на учениците с купища ресурси по всички дисциплини едновременно. Указанието е ангажираността за учениците  до 7. клас да бъде  до 6 астрономически часа на ден, а от 8. до 12. – до 7 часа. Допълнително условие е част от това време да не е в електронна среда. Разпределението на часовете от разстояние не е нужно да повтаря седмичното разписание – могат да бъдат разместени така, че да е по-щадящо за деца и учители в извънредната ситуация.

Източник: marica.bg