Екскурзиите на учениците занапред ще включват и ходене на „гости“ в друго училище за обмяна на опит, ако пътуването е с образователна или културноразвлекателна цел.

Това предвиждат предложени от просветното министерство промени в наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, съобщава в. „Сега“.

В момента ученическите туристически пътувания може да са под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции, обучения по зимни спортове и други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел. Те може да се организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време – за не повече от 5 учебни дни за паралелка, като те следва да се планират в годишния план за дейността на училището. Към въпросните изисквания занапред се добавя и задължението да има „минимум едно посещение в друго училище за обмяна на иновативни практики и опит или участие в междуинституционална изява на учениците, когато туристическото пътуване е с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел“. От МОН се надяват по този начин да стимулират връзките между различните по вид училища за формиране на професионални общности и за мултиплициране на добри практики.

Учители обаче не са доволни от въвеждането според тях на безсмислени изисквания. „Ако ние искаме да посетим училище Х, няма нужда наредба да ни вменява задължения. Просто се обаждаме, правим си програма с училището Х и си правим посещенията“, казва учител.

„Думата „задължително“ не си е на мястото“, казва друг.

„Допълнително затруднение. Нали екскурзиите се разрешават само в неучебни дни… Мисля, че целта е изобщо да няма никакви екскурзии с цел ограничен кръгозор на подрастващите. И в момента организацията на екскурзиите е достатъчно обременителна в административно отношение и хората се отказват да се занимават. Наистина не разбирам каква е целта на занятието. Представете си родното място на Ботев – Калофер. Там има една гимназия. Та тези хора цяла година трябва само гости да посрещат и изобщо да не дишат“, казва трети.

На подобно мнение е и председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. „От една страна, е доста новаторско – така могат да се видят различни училища при посещенията на учениците в населените места. От друга страна, има опасност от концентрирано посещаване в малка група училища. Там биха се насочили много групи от ученици и би предизвикало наситеност от гостувания и затрудняване на ефективната образователна дейност (например градове като Копривщица, Панагюрище, Банско, откъдето минават почти всички ученически маршрути). Да не забравяме и обстоятелството, че за да отидеш някъде на гости, е добре да си желан… (лично мнение)“, коментира Диян Стаматов във Фейсбук.

„Голямо планиране ще падне. Представих си как тръгваме 100 петокласници по тъмни зори (което е забранено от наредбата), за да успеем навреме да посетим музеите и да гостуваме на училището Х със същия брой ученици и да успеем да се приберем пак по светло. Пълна безумица“, смята друг педагог.

Новите разпоредби могат да доведат до свръхпосещения в определен тип училища.