Ученици

МОН: Задача Номер 3 няма да се анулира

В резултат на публикуваната на страницата на МОН информация относно 3. задача от националното външно оценяване по БЕЛ за седми клас в Министерството на образованието отбелязват, че са получили много призиви за анулирането й.

Част от мисмата са били с настояване за анулиране на задачата от изпитния тест, други с искане за присъждане на 2 точки на всички ученици, независимо от посочения отговор, трети в подкрепа на тезата, че изместването в графиката „всъщност няма отношение към правилността на решението“ и се надяват да не се стигне „до неправомерно анулиране на 3. задача или до присъждане на допълнителни точки като бонус за несправилите се с нея ученици“, „което би ощетило децата, дали верен отговор“, защото образованието учи не само на точност, но и на „осъзнаване в една по-сложна ситуация“.

Това пише в официалната позиция по темата пресцентърът на МОН.

В изпълнение на поетия ангажимент след анализ на резултатите на учениците Министерството на образованието и науката да информира обществото за решението си относно възникналата ситуация, от там подчертават, че данните от изпитните работи показват, че учениците не са се затруднили или заблудили относно 3. задача. Близо ¾ (74,56 %) от всички седмокласници са избрали отговор б) като верен.

Този процент е сред най-високите проценти верни отговори на конкретния тест, като средният процент верни отговори на затворените въпроси е значително по-нисък – 61,60. С по-висок процент верни отговори (в диапазона 80-89%) са само четири задачи, които са традиционно лесни за учениците – свързани с умения за лексикална съчетаемост на думите, с разпознаване на значенията на фразеологични словосъчетания или с проверка на знания за връзката между изучавани автори, творби и жанрове.

Изводът e, че задачата не е създала затруднения на учениците и процентът ученици, дали отговор б) като верен, е достатъчно висок, за да не се предприема анулиране на задачата или присъждане на точки на всички ученици.

Това се потвърждава и от резултатите на теста по български език и литература от предходната година – процент, по-висок от 74,56 на верните отговори, е достигнат само на три от всичките 25 затворени въпроса.