Мнения

МОН даде препоръки на четири висши училища

След проверката на общото събрание на МУ-София, което смени ръководството при съмнителни обстоятелства, МОН огласи резултатите от още няколко инспекции на висши училища. Целта на тези проверки беше да се установи, как се спазват процедурите по заемане на научни степени и по избор на академични длъжности. Някои от тях са правени по конкретни сигнали, а други са рутинни – по спазване на законодателството. Общият извод е, че навсякъде са открити нарушения, но повечето могат да минат в графата „дребни“.

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ например е одитирано между 22 и 25 ноември т.г. във връзка със сигнал за нередности. В резултат на проверката, МОН препоръчва на вуза да спазва изискванията при служебните командировки и да изработи по-ефективна система за контрол при превалутирането им.

Университетът следва да спазва изискванията на закона за обществените поръчки относно поддържането на профил на купувача. Той трябва да попълни и състава на катедра „Подемно-транспортни и строителни машини и системи“, който сега явно е под законовия минимум. Срокът за отстраняване на посочените нередности е до 20 януари, пише Сега. Забележки има и към ТУ-Варна, който трябва да реагира до 30 декември. Препоръките към вуза са да представя пълни и коректни данни за броя на лицата, които се обучават за степен „доктор“ в регистъра на МОН, да се коригират техническите неточности в правилниците за заемане на академични длъжности и за приемане на докторанти, да се спазват сроковете за провеждането на процедурите за придобиване на степените „доктор“ и „доктор на науките“ и др.

Препоръката към Шуменския университет е да изработи ефективна система за финансов контрол. Стопанската академия в Свищов пък трябва да прецизира предложенията си за приема на студенти и докторанти, както и да съобрази датите на допълнителните класирания с началото на академичната година. При тези два университета нарушенията вече би следвало да са отстранени.

Източник: actualno.com