Институции

МОН дава 24 млн. лв. за образование чрез работа

24 млн. лв. ще бъде финансирано образованието чрез работа.

Средствата за дуално обучение ще бъдат отпуснати по проект по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, който ще бъде продължение на швейцарски проект “ДОМИНО”. Това обясни просветният министър Красимир Вълчев по време на втората национална конференция за дуално образование.

“Ще има разлика между настоящия проект ДОМИНО и този по оперативната програма. Новият ще бъде насочен към това да се подготвят наставници, организиране на обучението, а не толкова да се изплащат стипендии “, уточни Вълчев. Той припомни, че заплащането на обучението чрез работа от тази година ще бъда от държавния бюджет. Новият проект ще бъда в период от две години и половина. Той ще стартира есента.
В план – приема след 7-и клас тази година са заложени 149,5 паралелки от всички близо 2500.  Вълчев посочи, че това са около 6% от всички паралелки, докато миналата са били само 3%. В тях могат да се запишат около 3 900 ученици.
Ръководителят на швейцарски проект “ДОМИНО” Петя  Евтимова обясни, че по него се обучават 1  600 ученици от 32 професионални гимназии. В 11 – и клас те прекарват два дни във фирмите, а в 12-и – три. Първоначално те са получавали възнаграждение в размер на 90% от минималната заплата спрямо заработеното време. Сега вземат вземат по 120 лв. в 11-и клас и по 180 лв. в 12-и. От всички обучаващи се 200 вече са завършили, а на 70% им е предложена работа в предприятията, в който почти са ае обучавали, обясни Евтимова.
“Отбелязваме ръст на учениците, които се обучават в дуално обучение. Училища, които започват преди 4 години с една паралелка в дуално обучение, вече всичко са такива.”, обясни ръководителят на проекта “ДОМИНО”.
По време на дискусия за обучението чрез работа просветният министър заяви, че дуалното обучение набира популярност, но голяма част от фирмата се въздържат все още от него .” Вълчев посочи, че земеделието е един от отраслите, в който почти няма работодатели, които да обичават чрез работа.
Просветният министър изтъкна като проблем сегрегацията на част от професионалните гимназии.” От културни предразсъдъци някои родители не записват децата си.”, каза Вълчев. Той посочи, че в  следващите години ще се влагат средства за оборудването на гимназиите.
Желяз Енев от министерството на икономиката посочи, че с обучението чрез работа ще задържим повече млади хора и ще постигнем по – голям икономически растеж. “Дуалното форма на обучение дава възможност да бъдат подготвени подходящите кадри за бизнес. Това привлича инвеститори”, заяви той.
По време на дискусията председателят на управителния съвет на Браншовата камара по дървообработване и мебелна промишленост Галин Господинов посочи като проблем, че между второ и трето класиране заложените в план – приема паралелки се променят. “Елитните гимназии приемат с тройки и вече не са такива. От друга страна няма деца, които да отидат в професионалните гимназии.”, обясни той.

Източник: monitor.bg