Училища

МОН дава 1,7 млн. лв за кабинети за подкрепа на развитието

С 1 700 000 лева ще се финансира изграждането на съвременни кабинети за подкрепа на развитието на деца и ученици.

57 центъра за подкрепа на личностното развитие и Националният дворец на децата са с одобрени проекти по националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Всяка година чрез нея се финансират дейности, насочени към развиване на интереси и способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и за логопедична работа. Отпускат се средства за обзавеждане и оборудване на кабинети и за осигуряване на консумативи, литература и материали за работа (инструменти, сценични тоалети и др.).

Чрез други одобрени 18 проекта ще бъдат изградени специализирани кабинети за терапия и рехабилитация на деца и ученици със специални образователни потребности в регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и в Държавния логопедичен център.

Списъците на класираните проекти можете да видите   ТУК и   ТУК.

Източник: МОН