Учители

МОН дава на 70 000 учители до 15 лева месечно за домашен Интернет

Министерството на образованието и науката стартира мащабен проект за осигуряване на домашен Интернет достъп за българските учители. Връзката със световната мрежа е важна за тях, вярват в министерството, защото касае професионалната им квалификация и е условие за изграждане на персоналната им конкурентоспособност. Средствата за инициативата са осигурени от проект „ИКТ в образованието“ (BG051Po001/3.1-01), финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“ на Европейския социален фонд.
 
В рамките на инициативата 70 хиляди учители ще получат субсидия за домашен Интернет достъп. Тя ще е в размер на 15 лева месечно. Условието е преподавателите да работят с 1 до 12 клас и да предоставят валиден e-mail адрес, който активно ползват.
 
Включването на учителите в програмата ще стане на две вълни. Първата ще бъде през юни. Тогава Интернет ще бъде осигурен за 20 до 25 хиляди учители. Те ще получат субсидия за период от една календарна година. Останалите ще получат субсидията към началото на септември, така че да могат да ползват домашен Интернет от началото на новата учебна година. За тях периодът на субсидията ще бъде 9 месеца.
 
За да заявят желание да получават субсидия за домашен Интернет, учителите трябва да се регистрират в уебсайт, създаден за целта – internet.mon.bg/teachers. Там те ще могат да се логнат с потребителското си име и паролата, които имат за националния образователен портал. Който няма регистрация в портала, ще трябва да си направи такава, за да може да се логне в сайта за заявки за домашен Интернет.
 
В специалния сайт учителите трябва да попълнят анкета, предоставяйки информация, съобразно която ще бъдат формирани двете вълни – юнска и септемврийска. В анкетата те ще представят лични данни за себе си. Всеки показател ще носи определен брой точки. Въз основа на тях ще бъдат направени двете „класирания“. Сред критериите са такива като образователна степен, допълнителни специализации, наличие на компютърна грамотност, сертификати за ИТ умения, собствен блог, собствен уебсайт, владеене на чужди езици, разработвани е-уроци и т.н. По-висок брой точки ще се дават за по-висока образователна степен, за наличие на ИТ умения и ИТ сертификати и др. Ще се попълва информация и за социалния статус на преподавателя – месечно възнаграждение, дали има деца в ученическа възраст и т.н. Значение ще има и това дали има преносим компютър, дали разполага с устройство за безжичен Интернет и т.н. Роля при точкуването ще има и това дали преподавателят е директор на училище, дали е класен ръководител, дали има някакви увреждания.
 
Регистрацията в сайта ще бъде отворена на 27 май 2009 г. в полунощ. Тя ще тече до 10 юни. След това, до 15 юни, ще бъде направено т. нар. „класиране“. Системата автоматично класира учителите според зададените критерии – нищо не се прави на ръка, подчертаха от образователното ведомство.
 
През тези две седмици на регистрация учителите могат да разглеждат информацията за инициативата, да разучават офертите на доставчиците, да променят избора на доставчик. Регистрацията ще бъде преустановена на 10 юни. Учителите, които не попаднат в юнската група, макар че са се регистрирали, ще бъдат включени в програмата през септември.
 
Учителите ще могат да избират между различни Интернет доставчици. Изборът ще става отново в специалния сайт. Министерството е уведомило за своята кампания общо над 300 Интернет доставчика на територията на цялата страна. Над половината от тях са откликнали бързо с преференциални оферти за учителите и тези предложения са представени в сайта. Към момента са налични над 12 хиляди предложения от различните доставчици, казаха от МОН> Повечето оферти се ограничават до размера на субсидията – 15 лева. Има и такива за по-високи цени.
 
След като преподавателите попълнят данните си, в т.ч. и валиден домашен адрес, автоматично ще им бъде показан списък на тези доставчици, които осигуряват покритие на съответния район. Учителите, които и сега ползват Интернет от даден ISP, могат да запазят своя доставчик и пак да получат субсидията.
 
Тъй като ценовите оферти на доставчиците варират значително и има предложения за над 15 лева, то учителите могат да изберат и по-скъпа оферта – над 15 лева. В такъв случай те ще трябва сами да доплащат разликата. В сайта с оферти списъкът на достъпните доставчици ще представя с черен цвят онези предложения, които са за до 15 лева, а в червено ще се показват офертите, които надхвърлят лимита от 15 лева.
 
Няма ограничения за вида на свързаността, която доставчиците могат да предлагат, уточниха от МОН. В зависимост от региона нерядко се оферират мобилни безжични връзки – това е нормално за региони с труден терен. Също така няма заложени минимални параметри на Интернет връзките, които ISP трябва да осигурят. От МОН предполагат, че най-добре е тези показатели да се регулират на пазарен принцип.
 
Около 40 милиона лева стойността на целия проект „ИКТ в образованието“, посочи Орлин Кузов, ИТ съветник на министъра на образованието. Между 10 и 12 милиона са предвидени за домашния Интернет. Сумата е калкулирана на база на предложените от ISP цени.
 
Малко над 72 хиляди са учителите в страната, по данни на министерството. Цифрата включва и преподавателите в частните школа. Навярно обаче не всички учители ще кандидатстват по програмата, предполагат в МОН. Затова програмата предвижда включването на около 70 000 преподаватели. Ако ли пък напливът от желаещи се окаже толкова голям, че надхвърли предвидената бройка, МОН има ресурс да субсидира и допълнителните участници, увери министърът на образованието Даниел Вълчев.
 
Единствените учители, които няма да бъдат включени в програмата, са тези в детските градини и предучилищните заведения. Те също ще бъдат включени в програмата за безплатен домашен Интернет, но на по-следващ етап.
 
Важно е да се знае, че договорите за субсидиите ще се сключват с директорите на училищата. След като бъде одобрена „първата вълна“ учители през юни, всеки директор ще получи списък на учителите от школото, за което отговаря, получили одобрение за финансиране. Директорите ще имат за задача да верифицират предоставените данни за всеки преподавател – размер на заплатата, образователна степен и т.н. Именно директорите ще са страната по договора с МОН. След одобрението за субсидиране директорите ще имат за задача да се свържат със съответните местни Интернет доставчици и да посочат кои са лицата, за които ще се плаща Интернет.
 
Субсидията е лична и тя ще се „прехвърля“, ако даден учител смени местоработата. Когато един преподавател прекрати работата си по професията си, субсидията му ще бъде прекратена.