Институции

МОН готви проекти за 240 млн. лева

3 проекта за 240 млн. лв. подготвя просветното министерство по оперативна програма „Наука и образование“.

Единият ще е наследник на мегапроекта „Твоят час“ с бюджет от 105 млн. лв., който приключва в края на тази година. Вместо най-различни извънкласни дейности по интереси обаче по новия проект ще се финансират само допълнителни обучения на ученици за преодоляване на образователните им затруднения. Очаква се бюджетът му да е 70 млн. лв. По другия проект ще се финансират детските градини за допълнителни обучения по български език за деца, чийто майчин език е различен от българския. Прогнозната сума, която ще се разпредели за целта, е 82.5 млн. лв.

За развитие на дигиталните умения в училище пък са планирани 90 млн. лв. В тази област са предвидени три вида дейности – създаване на отворен образователен „облак“, т.е. електронно съдържание, до което ще имат достъп ученици и учители, обучение на преподаватели за преподаване на дигитални умения и обучение по компютърно моделиране още в първи клас.

Парите по програма „Наука и образование“ бяха наскоро размразени, но пък рискът от загуби все още стои. Особено голям е проблемът с програмата за квалификация на педагогическите специалисти, която бе стопирана заради установените от ЕК нередности в част от проектите. До края на 2018 г. по нея трябва да отчетем 15 хиляди обхванати в обучение учители. 100 млн. лв. от парите за регионални научни центрове пък ще бъдат прехвърлени към програмата за бизнеса „Иновации и конкурентоспособност“.

МОН планира да разшири обхвата на програма „Старт за ИТ кариера“. В момента по нея за „приложен програмист“ се обучават 1000 ученици. Целта е до една година във всички училища да има локални wi-fi мрежи, както и електронни дневници.

Източник: segabg.com