Институции

МОН готви национални програми за висшето образование

Министерството на образованието и науката готви нови национални програми за висшето образование, които да подпомогнат придобиването на повече умения от студентите студенти по време на обучението си.

Това заяви просветният министър Красимир Вълчев, който уточни, че това е осъдено по време на последната среща с ректорите на ВУЗ-те и Националното представителство на студентските съвети.

„Рано е кажем какви точно ще бъдат новите програми, но ще бъдат свързани с промените в учебните програми. Една такава промяна е необходима.“, заяви Вълчев. Той подчерта, че в динамичното време, в което живеем във все по – голяма степен учебните програми трябва вплитат в една друга уменията и знанията от различни дисциплини.“ Обучението трябва да бъде интердисциплинарно в по – голяма степен и да бъде насочено към уменията, насърчаване на иновациите.“, каза още Вълчев.

Просветният министър заяви, че от ведомството работят и по други промени сферата на висшето образование „Вероятно ще провокираме висшите училища да имат политики за развитие на младите преподаватели. За това използваме Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по която готвим операция в тази посока“, каза Вълчев.

Според него следващите десетилетия все повече ще се изискват умения, отколкото диплома за висше образование. „Тя все по-малко ще ни казва, че един човек е по-подготвен от друг. Все по-малко висшето образование ще има селективна функция. Затова говорим и за компетентностен подход във висшето образование съгласно, който те трябва да направят така, че да подготвят подготвят повече умения и компетентности в

студентите и да доразвият преносимите меки умения , придоби от системата на училищното образование, да дадат специализираните базови знания, които да му позволят развитието на технологиите и обществените отношения. „, обясни министъра. Според него това е променящата се задача на висшето образование и училища.

Вълчев присъства на откриването на седемдесет и шестата среща на борда на Европейския студентски съюз, на която България е домакин. Събитието е организирано от Националното представителство на студентските съвети и в него участват 130 делегати от 39 страни.

Източник: monitor.bg