Училища

МОН: В 90% от училищата в страната вече са доставени учебниците

В 90% от училищата в страната вече са доставени учебниците, учебните помагала и познавателните книжки за учениците от 1 до 7 клас за идващата учебна година. Това стана ясно на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. Готовността за началото на учебната година бе една от темите, която министър Галин Цоков, зам.-министър Емилия Лазарова, началникът на кабинета Наталия Михалевска и експерти от МОН обсъдиха със социалните партньори. Бяха дискутирани също и предложенията за график на учебното време, както и проектите за промени в нормативната уредба. „Целта ни е предложените промени да влязат в сила от идващата учебна година и те да поставят началото за намаляване на административната тежест и по-масово въвеждане на проектно-базираното обучение“, подчерта министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Той допълни, че екипът на МОН ще разгледа внимателно всички постъпили в хода на общественото обсъждане предложения и след дискусия със социалните партньори ще бъдат финализирани текстовете в наредбите.

На заседанието на Отрасловия съвет бе обсъдена и работата на Националния инспекторат по образование (НИО) в присъствието на неговия директор – Анелия Андреева. Бе взето решение към МОН да се създаде работна група, която да изготви предложения за промени във философията, статута, целите и задачите на НИО. В работната група, която ще започне дейност от септември, ще участват и експерти от инспектората. Преди началото на учебната година трябва да е готов и анексът за увеличаване на работните заплати в сектора.

Източник: МОН