Институции Ученици Училища Учители

МОН: Без маски в детската градина

МОН представи насоки за работа в детските градини и ясли в условия на Ковид криза. В тях е записано, че в сградата на детската градина от децата не се изисква да носят предпазни маски. Дете може да носи защитна маска за лице по време на престоя в детската градина по препоръка на лекар или при заявено желание на родител. Носенето на защитна маска за лице от педагогическия и непедагогически персонал по време на извънредната епидемична обстановка е задължително, в т. ч. и от външните за институцията лица, ако по изключение са налага да влязат в сградата.

За децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли след отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити. Родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Препоръчва се възможно най-много дейности да се провеждат на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това. По възможност в двора трябва да се обособят зони за отделните групи. Комуникацията с родителите ще се осъществява предимно с електронни средства. Индивидуални срещи и консултации ще се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на основните противоепидемични мерки – носене на защитна маска за лице и спазване на физическа дистанция.

Nasoki_DG_31082021 четете тук.

Източник: МОН