Мнения

МОМН ще въведе задължителни стандарти за оценяване

Стандарти за вътрешно оценяване в училищата по отделни предмети разработва екип в МОМН по проект на министерството, който е за повишаване качеството на училищното образование, съобщава в. „Марица”.

 

Целта на стандартите е да бъдат разработени скáли по отделните предмети, по които да бъдат поставяни оценки при проверка знанията на учениците.

 

Екипът в МОМН, разработващ стандартите се състои от учители, университетски преподаватели и научни работници.

 

Системата за оценяване, след като бъде разработена напълно, ще стане задължителна и оценките ще трябва да се поставят на базата на нея.