Мнения

МОМН съкращава с до 50% бюджета за националните програми

С до 50% е възможно да бъде съкратен бюджетът на общо 12-те национални програми на МОМН, е заявил председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева по време на церемония по награждаване на най-добрите учители през годината. Заявила е също така, че следващата седмица ще бъде ясно с колко ще бъде намален бюджетът на програмите.

 

Общият бюджет на програмите е 106 млн.

 

Бюджетите на програмата за оптимизация на училищната мрежа и на програмата за безплатни учебници е възможно да не бъдат съкращаване, смята Такева.

 

Бюджетът на първата програма е 26 млн. лв. Със средствата по тази програма се изплащат дължимите суми при пенсиониране на учители и директори.

 

Според Янка Такева обаче е възможно да бъде съкратен бюджетът на програмата за развитие на политиката в образованието. Тя смята също така, че е необходимо да се преразгледа програмата за обхвата на учениците в училище, по която се финансират безплатните закуски и училищните автобуси.

 

Националните програми на МОМН, свързани с информационните и комуникационните в училище бяха разгледани от Teacher.bg: