Мнения

МОМН се отчете

Министерството на образованието, младежта и науката изготви кратък отчет на дейността си за последните три години (юли 2009 г. – юли 2012 г.).

Пълният текст на отчета може да бъде изтеглен ТУК .