Ученици

МОМН подготвя 2375 ученици за национални и международни олимпиади с европари

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) обяви, че ще осигури условия за специализирано обучение и интензивна подготовка на 2375 ученици за участието им в международни олимпиади, състезания и конкурси. Проектът носи името „Училище на 2 скорости“ и цели да подкрепи деца с изявени дарби. Той включва организиране провеждане на 50 обучения за 1877 ученици за подготовката им за участие в международни прояви, национални и олимпиади и национални състезания; на 148 ученици за подготовката им за участие в международни спортни състезания; и на 350 ученици за участие в национални и международни прояви в областта на изкуствата, науката и техниката.

Процедурата е финансирана със средства от Европейския социален фонд по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) във връзка със заповед на министъра на образованието и науката за изпълнение на дейности по „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби“. Гаранцията за участие в процедурата е 2 000 лв. Заложеният в обявлението срок за изпълнение на обученията е 31.05.2010 г. Документи за участие могат да се получат до 20.10.2009 г. Офертите ще се подават до 31.10.2009 г., а ще бъдат отворени на 2 ноември.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/