Ученици

МОМН: Ощетени седмокласници няма да има

Явилите се на вчерашното Национално външно оценяване по Български език и литература седмокласници няма да бъдат ощетени заради техническата грешка задача номер 3 от теста, информират от пресцентъра на МОМН.

Първите четири задачи от теста за национално външно оценяване по български език и литература за седми клас са свързани с проверка на уменията на учениците да извличат и да обработват информация от два различни източника на информация – в случая са текст и графика, които имат връзка помежду си.

Трета задача от теста проверява лексикалната култура на учениците. Насочена е към уменията им за избор на дума (от посочени четири възможности за отговор), смислово свързана с друга дума от основното изречение. Образуваното словосъчетание следва да отразява определен сегмент от графиката.

Тази задача, както и останалите, свързани с обработването на информация от двата източника, нямат за цел работа с графичните изображения, както например по математика и/или по някои от природните науки.

Разчитането на информацията се случва с „невъоръжено“ око, т.е. без употребата на измервателни уреди.

Наречието „рязко“ отговаря на знаковото изображение на тази част от графиката, която е свързана с поставената задача. В конкретния случай думата „рязко“ се свързва точно с думата „спад“.

При обработването на графиката в съответния изпитен формат вероятно се е получило изместване, което по същество няма сериозно отношение към верния отговор. Дори да приемем, че в условието на задачата следва да бъде употребена думата „се увеличава“, отново единствената възможност от посочените четири отговора ще е отговор Б) – „рязко“.

В момента се извършва проверка на писмените работи на седмокласниците. След приключване на оценяването ще бъдат направени анализи на резултатите и всички решения на Министерството на образованието, младежта и науката ще бъдат взети така, че да не се ощетяват учениците, се казва още в информацията.

Още по темата