Мнения

МОМН и Социалното министерство в борба с младежката безработица

На 9 юли 2012 г., в 11:00 часа, в залата на 5. етаж в МОМН, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще подпишат специално споразумение за обмен на информация като мярка срещу младежката безработица, предава пресцентърът на МОМН.

Със сключването на това специално споразумение за обмен на информация двете институции обединяват усилията си за осигуряването на своевременна подкрепа за включване в заетост или обучение на младите хора, които не учат и не работят.

Министерството на образованието, младежта и науката се задължава да подава на социалното министерство поименно децата, отпаднали от училище, както и завършващите ученици и студенти, излизащи на пазара на труда. От своя страна трудовите посредници ще информират министерството на образованието, младежта и науката какви кадри търсят фирмите, за да може приемът в професионалните гимназии и университетите да се съобрази с нуждите на трудовия пазар и бизнеса.

Споразумението между двете министерства се сключва с цел изпълнение на Националната инициатива „Работа за младите хора в България“ 2012 -2013 г., приета през месец март 2012 г., в съответствие с „Европейска гаранция за младежта“ посочена в Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците (2009/2221(INI)),  и Инициативата на Европейската комисия „Младежта в движение“.

Крайната цел на споразумението е намаляване на младежката безработица в България.