Училища

МОМН изразходва 2 млн. лв. за компютъризация на училищата

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) обяви Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”, по която е предвидено да бъдат изразходвани 2 млн. лв. за компютъризация на българските училища и постигане на следните цели:

  • съотношение поне 1 компютър на всеки 13 ученика във всяко училище;
  • 100% свързаност на училищата с високоскоростен интернет достъп;
  • Поне по един компютърен клас във всяко училище.
 

Бенефициенти на програмата са училищата на бюджетна издръжка в Република България.

 

Програма включва и създаване система за наблюдение изпълнението на поставените цели и за осигуряване годишни статистически данни и ежегоден доклад общо – за всички училища и за всяко училище поотделно. Част от тази цел е създаване в Интернет на публично достъпен набор от индикатори и връзки с бази данни и статистика в областта на образованието.

 

Повече информация за програмата може да бъде свалена от секцията „Програми и проекти” в интернет сайта на МОМН.