Мнения

МОМН изпраща трима в Мексико

Трима българи ще имат шанса да се обучават в образователните степени магистър и доктор в едногодишно обучение в Мексико, финансирано от Министерството на образованието, информира bnews.bg.

необходимо условие за кандидатстване е владеенето на испански, както и успех от дипломата за завършено висше образование не по-малък от 5:00.

Документите се подават в деловодството на МОМН, бул. „Княз Дондуков“ 2А, до 19 август 2011 г. включително.Изборът на кандидатите се прави след провеждане на събеседване. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса.

Подборът на кандидатите ще се проведе в МОМН на 26 август 2011 г. от 10:00 часа.