Училища

МОМН децентрализира професионалните гимназии

В министерството на образованието се обсъжда идеята училищата с национална значимост да бъдат разграничени от професионалните гимназии с регионално значение. Тази промяна ще означава децентрализация на професионалното образование, е съобщила във Видин заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милка Коджабашиева, цитирана от Българската национална телевизия (БНТ):

 

Идеята е да се прехвърлят към общините голяма част от професионалните гимназии, които имат местно и регионално значение. Казвам, че е идея, защото това е въпрос на разговори и въпрос на решение, което трябва да бъде взето и от Министерския съвет преди законът да бъде внесен в парламента за обсъждане. И в момента много общини след решение на общинските съвети си поискаха професионалните гимназии. Политиката на министерството е да ги предоставя. Това е политика и на Министерството на земеделието и горите. Не е абдикация на държавата. По-скоро е децентрализация на мрежата на професионалните училища – те да се ориентират и да се превърната в училищни комплекси, в който ще се готвят тези кадри и специалисти, който са необходими на конкретния пазар на труда, който ще захранят местната регионална икономика.

 

Според Самуил Шейнин, председател на ъюза на работодателите в системата в народната просвета, е необходимо да съществуват гимназии със статут на такива с регионално и национално значение, но регионалните не трябва да бъдат общински, защото е възможно напр. някои да бъдат закрити поради липса на средства от страна на общините. Според Шейнин професиналните гимназии в България са общо около 300, като 200 от тях са с регионално значение, а 100 с национално.