Мнения

МОМН внесе яснота около безплатния интернет за учителите

Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по която се финансира проекта на МОМН „ИКТ в образованието”, е отхвърлил продължаване до края на годината финансирането безплатния интернет на учителите, съобщава Орлин Кузов – директор ИКТ в МОМН, в писмо до учителите. Съществуват обаче, реални възможности това финансиране да бъде възстановено от началото на следващата година, когато бъде одобрена втора фаза на проекта „ИКТ в образованието”, се съобщава още в писмото.

 

Изпреварващото стартиране втората фаза на проекта „ИКТ в образованието” не е било възможно поради ред причини от административен характер.

 

Основната теза на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за отказа е, че интернет достъпът на учителите е само съпътстващ разход и засега не съществуват явни доказателства, че учителите ползват интернет за обучение и развивате капацитета и потенциала си и фактът, че повечето учители го декларират в анкетите си не се приема като такова доказателство.

 

В  писмото г-н Кузов казва, че принципно не споделя тезата, защото, според него, дори самото ползване на интернет води до постоянно технологично „доограмотяване”, което се отразява върху професионалните способности и развитие на учителите. „Аз определено смятам, че този проект разви всички ни и да отрека Интернет като ключово средство за развитие е като да отрека писмеността като начин хората да станат по-знаещи и можещи”, заявява в писмото си г-н Кузов.

 

 „Сигурно пропускам нещо, но засега мисля, че ви казах важните неща, които, макар и обезкуражаващи, поне дават яснота към какво се стремим и какво можете да очаквате, а всеки учител или доставчик може сам да прецени как и дали да продължи да бъде част от проекта”, са част заключителните думи в писмото на г-н Кузов до учителската общност.