Ученици

Момичетата били по-уязвими от момчетата

Според доклад публикуван година след като световните лидери приеха амбициозен план от няколко глобални цели за премахване до 2030 г. на бедността и неравенството, една от набелязаните „Цели за устойчиво развитие“ е осигуряване на равнопоставеност и възможности за развитие на жените и момичетата.

Подкрепата и помощта ни за момичетата ще определи, как ще изглежда нашият свят. Програмата „Цели за устойчиво развитие“ дава на световните лидери реална възможност да направят нещата както трябва.

Подчертано беше, че причина за неравенството между половете е недостатъчната информираност за правата на момичетата и нетърсенето на отговорност от политическите лидери.

Вероятността да завършат средно или университетско образование при момичетата е по-малка, отколкото при момчетата. Вероятността момичетата да са в по-лошо здраве и по-трудно да си намерят платена работа е по-голяма.

Докладът препоръчва на бедните семейства да се предоставя парична помощ, за да бъдат стимулирани да пращат дъщерите си на училище възможно най-дълго, а на момичетата, навлизащи в пубертета, да се помогне да придобият основни умения за справяне в живота и сексуално образование.

Източник: news.bg